Integritetspolicy

Vi samlar in personuppgifter såsom namn, e-postadress, telefonnummer, IP-adresser, samt eventuellt automatiskt insamlade uppgifter via cookies eller liknande tekniker.

Syftet med insamlingen av personuppgifter

Vi samlar in personuppgifter för att kunna leverera tjänster, skicka nyhetsbrev, förbättra användarupplevelsen, samt för andra relevanta ändamål.

Laglig grund för behandling av personuppgifter

Behandlingen av personuppgifter sker på laglig grund såsom samtycke, avtal, eller annan tillämplig lagkrav.

Hur personuppgifterna används

Personuppgifter används för att skicka marknadsföringsmaterial, skapa användarkonton, samt för andra nödvändiga ändamål.

Delning av personuppgifter med tredje part

Personuppgifter kan komma att delas med tredje part såsom affärspartners, leverantörer, eller andra samarbetspartners.

Lagringstid för personuppgifter

Personuppgifter lagras under den tid som är nödvig för ändamålet och enligt fastställda kriterier för lagringstid.

Dina användares rättigheter enligt GDPR

Enligt GDPR har användare rätt till tillgång, rättelse, radering, begränsning av behandling, dataportabilitet, samt rätt att invända mot behandlingen av deras personuppgifter.

Hur man kontaktar ansvarig för integritetsfrågor

Vid frågor eller funderingar kring integritetsfrågor, vänligen kontakta ansvarig för integritetsfrågor via e-post: jimmy@waernconsulting.com.