Tjena datadrivna nörd 😉

(Likt mig själv)

Du laddar ner Clarity filter nedan

Ladda sedan upp filtret genom Google Tag Manager

För att detta ska fungera ska du genom GTM ha korrekta datalager-pushar

Se exempel nedan på datalager-push event👇

Då följer du också Googles rekommenderade riktlinjer för e-handelsspårning

Men sånt har du koll på väl 😉
(Annars får du höra av dig)

Väl installerat, går du till:

  • Clarity –> Filter –> Custom Filters

Då exkluderar du alla besökare som (i detta fall) aldrig gjorde en “add_to_cart”

Gå sedan till Recordings –> Summarize Recordings

Och voilá! Du har en analys till varför de inte gick vidare! Magiskt va? 🤓 🪄

Ha en fin dag! 😄

/Jimmy Waern